Change Font Size

Change Screen

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Ngalimun, M.PA

Nama Ngalimun, M.PA
Gelar Akademik ()
(UGM 2010)
Drs. (UNS 1986)
NIP 19580325 198702 1 001
Jabatan Fungsional Lektor
Jabatan Struktural
Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara
Interest Riset Manajemen Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat
Ruang Kerja
Email ngalimun69@yahoo.co.id
You are here