Change Font Size

Change Screen

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Konfik Penataan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Jenderalsoedirman Purwokerto

JudulKonfik Penataan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Jenderalsoedirman Purwokerto
Publication TypeThesis
Year of Publication2010
AuthorsS, Aries Prasetia
DegreeUndergraduate
Date Published2010
UniversityUniversitas Jenderal Soedirman
CityPurwokerto
Thesis TypeMasters
Keywordscorporate social responsibility (CSR), dampak kebijakan, pemberdayaan masyarakat pesisir.
SisipanUkuran
ARIES PRASETIA S F1D006053 2010.pdf83.02 KB
You are here